Geodetické prístroje a pomôcky:


           
     
  • Leica - totálna stanica
• Topcon GPS
• Nivelačné prístroje Topcon, Berger