Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov:
• Areál ZSNP a.s. Žiar nad Hronom, SLOVALCO – cca 360ha
• Stavebné pozemky cca 12ha v pocte 90 – Ladomerská Vieska, cca 18ha v počte 130 – Žilina
• cesty a miestne komunikácie – Hronsek, Sklené Teplice, Važec, Liptovská Teplička, atď.

Žeriavové dráhy:
• ŽSR, Cargo, Yazaki Michalovce, VW Bratislava, SCP Ružomberok, ZSNP a.s. Žiar nad Hronom, atď.
• Dopravníky: Johns Manville Trnava, Yazaki Michalovce, atď.


Fasády budov:
• budova štátnej správy v Novom meste nad Váhom, novostavba "mercedes" Bratislava, budova IRB v Nových Zámkoch,
  časť budovy NBS a SLSP v Bratislave, atď.


Kubatúry:
• uhlie a bauxit v ZSNP Žiar nad Hronom cca 50 000m3-100 000m3


Polohopisy a výškopisy:
• Ružomberok mestský cintorín - revitalizácia, podklady pre projektovú dokumentáciu – IBV Liptovské Sliače, Yazaki Michalovce,
  areál ZSNP Žiar nad Hronom pre Hutný projekt Bratislava, Energotrasy (inž.siete), výškopisy pre drobné a veľké projekty (architekt, projektant)


Inžinierske siete:
• elektrika, H2O, plyn, telekomunikácie, optokábel – podklady pre projektovú dokumentáciu a porealizačné zameranie – drobné a veľké stavby,
  prípojky rodinných domov, nákupných centier atď.